Provozní kapaliny

Provozní kapaliny

Výměna olejů, kapalin

Provádíme výměnu olejů a dalších provozních kapalin ve Vašem voze. Zákazníkovi, který pro výměnu olejů a kapalin zvolí odborný servis, odpadá povinnost ekologické likvidace.

Výměna olejů

Motorový olej má podstatný vliv na správný chod motoru. Navíc má také nezanedbatelný vliv na provozní náklady a to jak z pohledu snížení spotřeby pohonných hmot, tak i nepřímo na případné náklady spojené s opravou motoru. Výrobce vždy uvádí, jaký typ motorového oleje je přímo určený pro Váš vůz – záleží na typu motoru (naftový či benzinový). Zodpovědný řidič také dodržuje termíny pro výměnu oleje dané výrobcem po ujetí určitého množství km.

Kvalitní motorový olej musí splňovat mnoho požadavků. Především:

  • Musí dobře ulpívat na mazaném povrchu
  • Musí odvádět vznikající třecí a provozní teplo
  • Musí chránit kovové i nekovové části motoru před možnou korozí
  • Za studena nesmí být moc hustý, aby dokázal rychle obsáhnout všechna mazací místa
  • Za tepla nesmí být moc řídký, aby dokázal na mazacích místech udržet stabilní olejový film

Používáme ty nejkvalitnější motorové oleje od špičkových výrobců. Poradíme Vám, jaký typ oleje je pro Váš vůz vhodný, vyjetý olej vypustíme či odsajeme. Součástí výměny oleje je vždy také výměna olejového filtru.

Výměna provozních kapalin

Nezapomínejte také na pravidelnou výměnu ostatních důležitých provozních kapalin. Mezi provozní kapaliny patří:

  • Brzdová kapalina
  • Chladicí kapalina

Brzdová kapalina

O nezbytnosti měnit pravidelně brzdovou kapalinu není pochyb. Brzdová kapalina má schopnost pohlcovat vzdušnou vlhkost, tím klesá její bod varu a negativně se mění její provozní schopnosti. U nové brzdové kapaliny je bod varu vyšší než 230 °C, u starší kapaliny bod varu klesá a při déle trvajícím brzdění vzniká vysoká teplota, kdy se i sebemenší množství vody mění v páru. Voda potlačuje vlastnosti brzdové kapaliny. Další faktory na životnost brzdové kapaliny jsou klimatické podmínky, způsob jízdy apod.

Chladicí kapalina

Správně zvolená a naředěná chladicí kapalina úspěšně zabraňuje usazování koroze v chladicích systémech, nedopustí přehřátí motoru vozů v letních měsících, tak samozřejmě promrznutí v zimním období. Především v zimě se doporučuje věnovat chladícímu sytému zvýšenou pozornost. Pravidelně proto kontrolujte chladicí kapalinu v průběhu celého roku.

Zkontrolujeme stav provozních kapalin ve Vašem voze, zjistíme jejich množství, doplníme či případně vyměníme za novou kapalinu, která je určena právě pro Vaše auto.