Autobaterie

Autobaterie

V našem autoservisu máte ihned k odběru autobaterie značek STABAT SAFE.

Autobaterie je zdroj elektrické energie v motorových vozidlech. Z autobaterie se energie dodává pouze, je-li motor v klidu, pokud motor běží, tak je zdrojem elektřiny alternátor či dynamo. 

Autobaterii prospívá časté používání. Pokud ji dlouho nepoužíváme, na elektrodách dojde k  sulfataci. Pokud nedojde k fyzickému poškození (proražení nádoby apod.), bývá průměrná životnost mezi 3 – 5 lety, záleží na údržbě a na způsobu používání. Pokud dojde k vybití článků pod 1,75 V, je baterie nevratně poškozována. Na životnost autobaterie má také vliv správné seřízení regulátoru napětí ve Vašem voze. 

Výměna autobaterie

Při demontáži autobaterie odpojujeme nejdříve kostřený vývod, při zapojování kostru zapojujeme až nakonec. Baterii nabíjíme v dobře větraných prostorech (u nabíjené baterie nemanipulujeme s ohněm, nejiskříme a nekouříme). Nabíjíme zdrojem stejnosměrného proudu stejným napětím, jaké má baterie, proudem o velikosti 1/10 kapacity baterie. Pokud se nejedná o bezúdržbovou baterii, je občas potřeba zkontrolovat elektrolyt, případně dolít destilovanou vodou. Vývody baterie by měly být čisté a nakonzervované, svorky utažené.

Péče o autobaterie v zimě

Chcete-li tedy, aby Vám autobaterie vydržela co nejdéle, není od věci ji v zimním období častěji dobíjet. V případě dlouhodobé odstávky vozu vyjmeme autobaterii a umístíme ji do místa s teplotami převyšující +10°C. Plně nabitá autobaterie vydrží i extrémně nízké teploty, až -50°C. Naproti tomu zcela vybitá autobaterie zamrzá již při několika stupni pod bodem mrazu. U bezúdržbových autobaterií neuškodí, nabijete-li ji před zimním obdobím. V nezimním období je nutné, u vozidel mimo provoz déle než 4 měsíce, bezúdržbovou autobaterii dobít. 

Poskytuje na veškeré autobaterie ZÁRUKU ČERSTVOSTI. Autobaterie od nás jsou vždy naplno nabité a připravené ihned k použití. U nás zakoupená autobaterie je vždy nalitá i nabitá a zkontrolovaná na testeru!

V případě koupě u jiného prodejce dbejte na stav a stáří kupované autobaterie. Nová autobaterie by měla být čerstvá a nabitá. V okamžiku montáže do vozidla se proto vždy doporučuje změřit napětí na konektorech autobaterie. Naměřená hodnota by neměla být nižší než 12,4V (u klasických 12V autobaterií), nebo 6,2V (u motobaterií), jinak je třeba akumulátor před montáží dobít. Plně nabitá, olověná kyselinová autobaterie, údržbový typ, má výstupní napětí 12,65V. Bezúdržbový typ, který má desky legovány kalciem či stříbrem, má až 12,85V. V případě, že je napětí bez zatížení o zhruba 0,3V nižší, není vhodné, aby vozidlo absolvovalo krátké trasy s častým startováním. Naopak, delším provozem se autobaterie dobije. 

Sulfatace

Sulfatace je nežádoucí jev vyskytující se u olověného akumulátoru, když je delší dobu – řádově dny – ponechán v nedostatečně nabitém (případně vybitém) stavu. Podstatou tohoto jevu je postupný vznik krystalů síranu olovnatého (PbSO4) na elektrodách. Na rozdíl od původního amfoterního síranu, se vzniklé krystaly zúčastňují přeměn aktivní hmoty elektrod jen ve velmi omezené míře. Následkem toho dojde ke snížení kapacity akumulátoru.

Dalším negativním důsledkem sulfatace je nárůst vnitřního , který má za následek snížení napětí a proudu dodávaného akumulátorem, zvláště při velkých proudových odběrech.

Navštivte nás a my Vám zkontrolujeme nejen autobaterii, ale také stav celé elektroinstalace. Objednejte si termín návštěvy ještě dnes.